კლინიკური ქეისი

27.03.2021

აჭარის რეგიონში, ქალაქ ბათუმში ჩატარდა დენტალური იმპლანტაცია სტომატოლოგიურ კლინიკა “Dental Lounge”-ში.

პაციენტს ჩაუტარდა იმპლანტაცია ზედა ყბის 6 და 7 კბილის მიდამოებში. 

პაციენტს აღენიშნებოდა ძვლის ნაკლებობა , ამიტომ გადაწყდა დახურული სინუს-ლიფტინგისა და ქირურგიული შაბლონის გამოყენებით SGS Dental-ის კონუსური შეერთების P5D იმპლანტის მოთავსება.

ექიმი ორთოპედ-იმპლანტოლოგი   –    ავთანდილ მაჭავარიანი

ექიმი ორთოპედ-იმპლანტოლოგი   –    დავით მუსერიძე