დენტალური იმპლანტაციის ციფრული დაგეგმარების კურსი

მაისი 2021

SGS Dental Georgia და SGS Lab ექიმ-სტომატოლოგებს სთავაზობს დენტალური იმპლანტაციის ციფრული დაგეგმარების 4 დღიან კურსს.

დაგეგმარების კურსი მოიცავს:

თეორიული ნაწილი
 
📌 კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე მუშაობის ზოგადი პრინციპები;
📌 კომპიუტერულ პროგრამაში იმპლანტაციის დაგეგმვა;
📌 ქირურგიული შაბლონის პროექტის აწყობა;
📌 მონაწილეების მიერ კონკრეტული კლინიკური შემთხვევების დამუშავება;
 
 პრაქტიკული ნაწილი
 
📌 იმპლანტაცია მოდელებზე ქირურგიული შაბლონის საშუალებით;
📌 საკონკურსო პროექტი – დაგეგმარება სრული პროტოკოლით;
📌 დენტალური იმპლანტაცია პაციენტზე ქირურგიული შაბლონით მენტორის დახმარებით;

კურსის მომხსენებელი:

 

 

⭕️ ვასილ მელიქიშვილი –  ორთოპედ-იმპლანტოლოგი, სტომატოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელი 

 
 
 
⭕️ ირაკლი დგებუაძე SGS Dental Georgia-ს კომერციული დირექტორი
 
 
 
 
 
⭕️ გიორგი ზაზაძე – SGS Dental Georgia-ს იმპლანტაციის ციფრული დაგეგმარების ინჟინერი
 
 
 
 
⏳ კურსის ხანგრძლივობა: 4 დღე, 2-3სთ თითო დღე.
მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები!