Octabone 0.5 გ.

100%-ით ღრუბლოვანი ძვლოვანი მატრიქსი.

   
მასალა ხარის ძვლის 100 % ღრუბლოვანი ნაწილაკები.

წონა

მოცულობა

ზომა

0.5 გრამი

0.8 cc

0.5-1.2 მმ

მახასიათებლები ოსტეოკონდუქციური, ადამიანის ძვლის მსგავსი ზედაპირი, ღრუბლოვანი, 100%-ით ჰიდროქსიაპატიტი, ჰიდროფილური.
   

 

Description

რას წარმოადგენს Ti-Oss ძვლოვანი მატრიქსი?

Ti-Oss გახლავთ ხარის ბუნებრივი ღრუბლოვანი ძვლოვანი შემცვლელი ახალი ოქროს სტანდარტი ქსენოგრაფტში.

  • უნიკალური მრავალფოროვანი სტრუქტურა აუმჯობესბებს სისხლძარღვების ჩაზრდას, ოსტეოინდუქციას და ძვლოვანი ქსოვილის რეგენერაციას;
  • დაბალ ტემპერატურაზე დამუშავების ტექნიკა ქმნის ადამიანის ძვალთან მიახლოვებულ ზედაპირის ტოპოგრაფიას, რაც ასტიმულირებს ოსტეობლასტებს;
  • Ti-Oss-ის ზედაპირზე აღინიშნება ჰიდროქსიაპატიტის სტრუქტურა, ოქტაკალციუმფოსფატის კრისტალები, რაც ხელ უწყობს ძვლოვანი ქსოვილის სწრაფ წარმოქმნას;
  • 100%-იანი ღრუბლოვანი და მრავალფოროვანი სტრუქტურა იძლევა უფრო მეტ მოცულობას 1 გრამში, რაც დანახარჯს ამცირებს.