ექვსკუთხა შეერთება (P1 – P7)

ჰექსაგონალური შეერთება განაპირობებს
მჭიდრო კავშირს იმპლანტსად ა აბატმენტს შორის

კონუსური შეერთება (P1D – P7D – P5D – P5G)

კონუსური შეერთება გვთვაზობს საუკეთესო ორთოპედიულ მხარდაჭერას და გაუმჯობესებულ მჭირდრო კავშირს იმპლანტსა და აბატმენტს შორის

ვიწრო-კონუსური შეერთება (P7N)

ვიწრო- კონუსური შეერთება გვთვაზობს საუკეთესო ორთოპედიულ მხარდაჭერას და გაუმჯობესებულ მჭირდრო კავშირს იმპლანტსა და აბატმენტს შორის.

ერთეტაპიანი იმპლანტი (P7S-P9S)

ერთეტაპიანი შეერთება გვაძლევს საშუალებას მომენტალური დატვირთვისა.