ქირურგიული ანაწყობები

SKM+

გაუმჯობესებული ქირურგიული ანაწყობი

SKM

სტანდარტული ქირურგიული ანაწყობი

SKM-UP

სტანდარტული ქირურგიული ანაწყობი + სტოპერები

MENTOR

ქირურგიული შაბლონის ანაწყობი

SKD

სტოპერებიანი ქირურგიული ანაწყობი

SKP

ორთოპედიული ანაწყობი