კორეული წარმოების ქირურგიული ანაწყობები,ინსტრუმენტები, მემბრანის საფიქსაციო ჭანჭიკები, ორთოდონიული იმპლანტები.

ქირურგიული ანაწყობები

დენტალურ იმპლანტაციისთვის, სინუს-ლიფტინგისთვის, ძვლის გასახლეჩად და გასაფართებელად საჭირო ქირურგიული ინსტრუმენტები

მემბრანის საფიქსაციო ჭანჭიკები

აუგმენტაციისა და სხვა ქირურგიული მანიპულაციის შემდეგ გამოსაყენებელი მემბრანის საფიქსაციო ჭანჭიკები

ორთოდონტიული იმპლანტები

მინი იმპლანტები, რომელიც ორთოდონტიული მკურნალობისას გამოიყენება